E-MAIL: info@dorfi.cz

ÚVOD

Zabezpečovací systémy » EZS Jablotron » Čidla

Čidla

Bezdrátový detektor pohybu JA-60P

Detektor JA-60P je určen k detekcí pohybu člověka v hlídaném prostoru. Vysokou odolnost proti falešným poplachům a účinnou teplotní kompenzaci zajišťuje digitální zpracování signálu. Použitý způsob bezdrátové komunikace garantuje kvalitní přenos signálů.

Testování snímače usnadňuje automatický testovací režim. Každá nežádoucí manipulace s výrobkem nebo snaha o jeho odstranění vede k vyslání sabotážního signálu. Detektor provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému.

detekční metoda duální PIR s digitálním zpracováním
napájecí napětí 3 V - 2 x alkalická baterie 1,5V typ AAA
průměrná doba životnosti baterií cca 1 rok
doporučená výška pro instalaci 2 až 2,5m nad úrovní podlahy
pokrytí prostoru 12m / 120°
detekuje pohyby s rychlostí 0,1 m/s až 4 m/s
doba stabilizace po zapnutí 60 sec.
dosah komunikace max. 100 m na přímou viditelnost
stupeň zabezpečení 2 dle EN 50131-1
třída prostředí II. vnitřní všeobecná (-10 až +40 °C)

 

Bezdrátový magnetický detektor

Bezdrátový magnetický detektor JA-60M je určen k indikaci narušení objektu otevřením dveří okna apod. Kromě toho má detektor vstupy pro připojení externích snímačů.
   Nežádoucí manipulace s výrobkem nebo snaha o jeho odstranění vede k vyslání sabotážního signálu. Detektor provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému.

Technické parametry:

napájení 2x alkalická baterie AAA 1,5V
průměrná doba životnosti baterií cca 1 rok
dosah - vzdálenost od ústředny až 100 m na přímou viditelnost
zabudovaný senzor 2x jazýčkový magnetický kontakt
vstupy pro externí snímače IN a TAMP (vyvažované - 10k)
stupeň zabezpečení 2 dle EN 50131-1
třída prostředí II. vnitřní všeobecná (-10 až +40 °C)
zařízení splňuje ČSN ETSI EN 300 220
posouzení shody Phoenix Test-Lab SRN

 

Bezdrátový akustický detektor rozbití skla JA-60B

Detektor JA-60B je moderní prostředek detekce rozbití skleněných ploch, vynikající jednoduchou montáží a vysokou spolehlivostí. 

Elektronický systém detektoru sleduje frekvenční spektrum změny akustického tlaku a v případě zachycení charakteristických podnětů provede digitální analýzu. Tento systém omezuje možnost falešného spuštění při zachycení jiných zvuků (zvonek telefonu, chrastění klíčů, vibrace předmětů a podobně).

Testování detektoru usnadňuje automatický testovací režim. Zařízení provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému. Použitý způsob bezdrátové komunikace garantuje kvalitní přenos signálu. Zařízení je chráněno proti neoprávněné manipulaci nebo pokusu o utržení z montáže systémem sabotážních senzorů

 

Detektor hořlavých plynů s bezdrátovým výstupem JA-60G

Detektor JA-60G slouží k indikaci požárního poplachu při úniku plynů. Reaguje na všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík,.... ) ve dvou úrovních koncentrace.
   Charakteristickými vlastnostmi výrobku jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost, dlouhá životnost, malé rozměry a napájení přímo ze sítě. Přístroj signalizuje únik plynu opticky, akusticky a vysílá též informaci radiovým signálem.

napájení ze sítě 230V(+10 až -15%) / 50Hz, cca 2W
zvuková signalizace 94 dB / 0.3 m
reléový výstup volitelná reakce na I. nebo II. stupeň
zatížitelnost výstupu přepínací kontakt max.230 V / 5 A
pracovní teplota -10 °C až +40 °C
relativní vlhkost 25 až 75%
zahřívací doba po zapnutí 30 s
reakční doba do 10 s
pracovní dosah do 50m na přímou viditelnost
metoda detekce katalytická oxidace
krytí IP 30 ( ČSN EN 60 529 )

konstruováno pro provoz v běžných atmosférických tlacích (tj. 86 až 106kPa)
určeno pro prostředí bez významného nebezpečí - BE 1 (ČSN 2000-3)
ochrana před úrazem el. proudem - zařízení třídy ochrany II (ČSN 330600)
splňuje ČSN EN 60335-1

citlivost:

  metan ISO-butan
I. stupeň 10% LEL (0,5% metanu) 12,5% LEL (0,22% ISO-butanu)
II. stupeň 20% LEL (1,0% metanu) 25% LEL (0,45% ISO-butanu)
pozn: LEL = dolní mez výbušnosti, vše kalibrováno metanem

 

Bezdrátový ionizační hlásič kouře JA-60S

Tento detektor reaguje na výskyt kouře požárním poplachem. Pro lokální varování má zabudovanou akustickou sirénku. Poplachovou informaci může též předávat bezdrátově. Detektor provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému. Činnost detektoru lze ověřit stisknem testovacího tlačítka. Výrobek je navíc vybaven obvody pro testování pomocí běžného dálkového IR ovladače spotřební elektroniky.
   Senzorem detektoru je ionizační komora s extrémně nízkou úrovní ionizujícího záření, které nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví.

Napájení 3V (2 alkalické baterie AA 1,5V)
Průměrná doba životnosti baterií 12 měsíců
Průměrná proudová spotřeba max. 45 mA (min. 1 rok provozu)
Citlivost detektoru y = 0,5 ¸ 0,7 (EN 54-7)
Detekční metoda ionizační komora, Am241
Aktivita zářiče max 4 kBq
Životnost senzoru 10 let
Odolnost proti proudění vzduchu 12 m/s
Odolnost proti VF rušení 30 V/m
Pracovní dosah 100 m (ve volném terénu)
Akustický výkon sirény 95 dB/m A (85 dB/3 m)
Určeno pro prostředí vnitřní všeobecné třídy II.
Rozsah pracovních teplot -10 °C až +60 °C
Relativní vlhkost 25 % až 75 %
Skladovací teplota -20 °C až +70 °C
Krytí IP 40 (ČSN EN 60 529)
Rozměry 120 x 40 mm
Hmotnost 150 g (včetně baterií)
Detektor je vyráběn, dodáván a schválen v souladu s legislativou ČR. Splňuje požadavky ISO 12239, EN 54-7, ČSN EN 50134-2, ČSN ETSI EN 300 220
 

Bezdrátová ovládací klávesnice JA-60D

Tato klávesnice je prvkem bezdrátového zabezpečovacího systému JA-60. Umožňuje ovládat systém obdobně, jako klávesnice, která je součástí ústředny. Výhodou je, že tato klávesnice komunikuje s ústřednou bezdrátově a nepotřebuje tedy propojovací kabel. V systému JA-60 je možno použít více ovládacích klávesnic, a lze je kombinovat s dálkovými ovladači RC-11. Ústředna systému je schopna spolupracovat až s osmi ovládacími periferiemi (ovladače + klávesnice).
   Nežádoucí manipulace s klávesnicí (otevření nebo utržení z instalace) vede k vyhlášení sabotážního signálu. Sledován je též počet pokusů o zadání správného kódu (po pátém neúspěšném zadání je vyslán signál sabotáže).
   Klávesnice provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému.

napájení 2x alkalická baterie AAA 1,5V
průměrná doba životnosti baterií cca 1 rok
pracovní dosah max 100 m (přímá viditelnost)
stupeň zabezpečení 2 dle EN 50131-1
třída prostředí II. vnitřní všeobecná (-10 až +40 °C)
 

Bezdrátová klávesnice JA-60F

Klávesnice JA-60F je určena pro ovládání zabezpečovacích systé-mů řady JA-60. Prosvětlené ovládací klávesy je možné zakrýt odklá-pěcím krytem, zabudované signálky, displej a akustický signalizátor přehledně informují o stavu zabezpečovacího systému.

   Výhodou je, že tato klávesnice komunikuje s ústřednou bezdrátově a nepotřebuje tedy propojovací kabel. V systému JA-60 je možno použít více ovládacích klávesnic, a lze je kombinovat s dálkovými ovladači RC-11 či klávesnicemi JA-60D. Ústředna systému je schopna spolupracovat až s osmi ovládacími periferiemi.


   Nežádoucí manipulace s klávesnicí (otevření nebo utržení z instalace) vede k vyhlášení sabotážního signálu. Sledován je též počet pokusů o zadání správného kódu.


   Klávesnice provádí pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem do systému (ztrátu spojení systém sleduje).

   Klávesnici lze též užít ke změnám nastavení ústředny, nebo jako diagnostický prostředek k testování systému.

Technické parametry:

napájení 6 V - 4x alkalická baterie AAA (50 uA)
nebo síťový adaptér 12 V= / 100 mA
životnost baterií typ. 1 rok
počet klávesnic v systému max. 8 ovládacích zařízení v systému
pracovní kmitočet 433,92 MHz
pracovní dosah max. 40 m (přímá viditelnost)
ovládací kódy shodné s nastavením ústředny (1 + 14)
stupeň krytí IP40
třída prostředí II. venkovní všeobecné -10 až +40 °C
stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1

 

Systémová klávesnice JA-60E

Klávesnice JA-60E je určena pro zabezpečovací systémy řady JA-60. Umožňuje systém ovládat a v plném rozsahu programovat. Připojuje se kabelem a k ústředně zabezpečovacího systému je možno připojit i více klávesnic JA-60E současně.
   Prosvětlené ovládací klávesy je možné zakrýt odklápěcím krytem, zabudované signálky, displej a akustický signalizátor přehledně informují o stavu zabezpečovacího systému.

Technické parametry:

připojení kabelem do digitální sběrnice JA-60
propojovací kabel 4 žilový s RJ konektory (4/4 1:1) nebo
standardní sdělovací kabel (svorkovnice)
délka přívodního kabelu max. 100 m
napájení 10 -14 V (ze sběrnice systému)
odběr z ústředny 40 mA při běžném provozu
25mA při provozu ze záloh. zdroje
počet klávesnic v systému max. 2
stupeň krytí IP40
třída prostředí II. venkovní všeobecné -10 až +40°C
stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1

 

Bezdrátová siréna JA-60A

Siréna JA-60A je určena k montáži venku, má vlastní síťový adaptér a zálohovací akumulátor. Se zabezpečovacím systémem komunikuje bezdrátově (obousměrná komunikace). Siréna houká a bliká při poplachu, umožňuje signalizaci stavu zajištěno a volitelné je též hlasité potvrzování zajištění a odjištění systému. Siréna hlídá otevření krytu a případné utržení z montáže. Provádí též pravidelně autotest a hlásí svůj stav kontrolním přenosem ústředně. V systému JA-60 lze použít maximálně 1 sirénu JA-60A.

Technické parametry:

napájení 230V, 50Hz (síťový adaptér je součástí dodávky)
zálohovací akumulátor 6V, 1.3Ah
pracovní dosah až 100m (přímá viditelnost)
siréna piezo elektrická, 118dB
doba činnosti sirény 60 sekund
doba blikání 5 minut
stupeň krytí IP44
třída prostředí venkovní všeobecné -25 až +60°C
stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1

 

Klíčenka RC-11

Klíčenkou RC-11 lze systém zajistit, odjistit nebo vyvolat tichý tísňový poplach

Technické parametry:

napájení 6 V
pracovní dosah do 30 m

 

Univerzální bezdrátový ovladač UC-222

Výstupní bezdrátový modul UC-222 se napájí střídavým napětím přímo ze sítě. Výstupní kontakt relé může ovládat síťové spotřebiče. K modulu lze přiřadit až 30 dálkových ovladačů RC-11 nebo RC-22. Jednotka může být též použita s prvky bezdrátového systému JA-60. Technické parametry

Napájení 230 V stř., 50 Hz
Příkon 1.5 W
Frekvence 433.92 MHz
Kódování digitální (každý ovladač má unikátní plovoucí kód)
Výstupní relé přepínací kontakt, max.6A, 250V (bezpečnostní oddělení)
dosah (volný prostor) s RC-11 nebo RC-22 do 30m
s prvky JA-60 do 100m

 

Univerzální bezdrátový modul UC-216

UC-216 je modul tříkanálového přijímače kódovaného signálu. Stav dvou výstupních relé a výstupního tranzistoru je indikován na předním panelu. K přijímači může být naučeno až 20 dálkových ovladačů (typ RC-11 nebo RC-22). Každý bezdrátový ovladač má tři různé pracovní režimy.
   UC-216 lze využít k řízení zabezpečovacího systému, k ovládání elektrických zámků, pro otvírání garážových vrat, jako tlačítko panic atd.     Plovoucí kód zajišťuje vysokou bezpečnost přenosu.
   Modul UC-216 může být také použit s prvky bezdrátového systému JA-60. Například tak lze rozšířit již nainstalovaný drátový systém o bezdrátová čidla apod.

Technické parametry:

Napájení 11-24 V ss
Odběr v klidu 5mA
max. 45mA (obě relé sepnuta)
Pracovní frekvence 433.92 MHz
Kódování digitální plovoucí kód
Výstupní relé max. 120V/1A
Výstupní tranzistor: max. 12V/0.2 A
Dosah s RC-11 nebo RC-22 do 30 m
s komponenty JA-60 do 100 m

Použitelné pouze pro vnitřní prostředí

 

Modem pro dálkový přístup JA-60U

Modem JA-60U slouží pro dálkové spojení počítače (telefonní linkou) s ústřednou řady JA-60KX. Umožňuje sledovat a nastavovat zabezpečovací systém na dálku obdobně, jako když je počítač připojen přímo kabelem do ústředny.
 
Korunovační 11 170 00 Praha 7 Czech republic • Telefon : +420 732 674 948 • e-mail : info@dorfi.cz